Inovácia dizajnu úradu EASO-2

Priemyselný dizajn

Náš vynikajúci tím priemyselného dizajnu a tím riadenia produktov existujú na podporu vašich potrieb.

 Štúdia trhu:S cieľom udržať si náskok pred trhovými trendmi vykonáva marketingový tím úradu EASO neustály prieskum priemyslu a trhu prostredníctvom analýzy krajiny, štúdií na výstavách, online prieskumov a štúdií priemyselných správ atď. Všetky poznatky sa aplikujú na každý krok návrhu nových produktov.

 Dizajn produktu:Zameriavame sa na projekty ODM/JDM, ktoré začínajú od prieskumu trhu, návrhu briefu, vykresľovania ID, realizácie ID, vývoja produktu až po sériovú výrobu a finálnu zásielku.Naším poslaním je poskytnúť každému z našich zákazníkov správne produkty na trhoch.

 Ocenenia za dizajn:Sme uznávaní ako „Centrum priemyselného dizajnu provincie Fujian“ a naša materská spoločnosť Runner Group je poctená ako „Národné centrum priemyselného dizajnu“, že môžeme zdieľať zdroje dizajnu na platformách.

Inovácia dizajnu úradu EASO-2